VERX Sp. z o.o.
ul. Joteyki 13/52
02-317 Warszawa
NIIP: 945-20-75-308
tel.: (71) 72 58 634
e-mail: verx@verx.pl

Pakiet Oprogramowanie


Pakiet Oprogramowanie

Cena brutto

100 PLN

 

 

Pakiet obejmuje:

  • Materiały szoleniowe do przeprowadzenia szkolenia własnego z zakresu "Jak prowadzić lekcję z wykorzystaniem multimediów"
  • Wsparcie techniczne i merytoryczne związane z zakresem powyższego szkolenia.
  • Oprogramowanie przedmiotowe Plansze Interaktywne WSiP

 Materiały, do przeprowadzenia szkolenia własnego, są autorskimi elementami przygotowanymi przez naszych trenerów, pozwolą one zapoznać się Państwu z możliwościami wykorzystania, w pracy dydaktycznej, sprzętu multimedialnego.

Materiały są udostępniane jako prezentacje multimedialne, bez ograniczeń czasowych i ilościowych związacyh z ich wykorzystaniam.

 Plansze Interaktywne stanowią odpowiedź wydawnictwa WSiP na odbywającą się obecnie cyfrową rewolucję w polskich szkołach.
Jest to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania zarówno w szkole postawowej jak i gimnazjum.Każdy składnik serii Plansze Interaktywne 2.0, to zbiór wysokiej jakości materiałów dydaktycznych, ujętych w formie interaktywnych ćwiczeń i prezentacji.