VERX Sp. z o.o.
ul. Joteyki 13/52
02-317 Warszawa
NIIP: 945-20-75-308
tel.: (71) 72 58 634
e-mail: verx@verx.pl

Gimnazjum - Fizyka


Fizyka - didakta

Płyta CD zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie zastosowania wzorów fizycznych w obliczeniach. Na krążku znajduje się 21 typów zadań z różnych działów fizyki, takich jak: mechanika i energia, ciepło, optyka, elektryczność, poruszane są także zagadnienia z historii fizyki. W zadaniach wymagających obliczeń pośrednich, uczniowie mają do dyspozycji kalkulator oraz brudnopis.
zastosowanie: GIMNAZJUM - LICEUM

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Fizyka - plansze interaktywne

Podział materiału znajdującego się na planszach obejmuje następujące działy: Ruch prostoliniowy i siły, Energia, Właściwości materii, Elektryczność, Magnetyzm, Ruch drgający i fale, Fale elektromagnetyczne i optyka.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Fizyka - eduROM

EduROM multimedialna baza wiedzy Fizyka to najbogatszy i najobszerniejszy na rynku edukacyjny program komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania fizyki w gimnazjum.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Fizyka – i-Doctum, mechanika

Niniejszy interaktywny program edukacyjny został tak zaprojektowany, aby pomóc uczniom w obserwacji i zrozumieniu praw i zjawisk fizycznych. Z jego pomocą można łatwo zademonstrować zjawiska trudne do wyobrażenia lub zbadania w rzeczywistym świecie.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Fizyka – i-Doctum, optyka

Nasz program edukacyjny prezentuje materiał od podstaw i stopniowo przechodzi do bardziej skomplikowanych zagadnień. Optyka geometryczna wyjaśnia spójność optyczną w oparciu o definicję promienia światła i źródła światła. Program interaktywny pozwala przedstawić prawa rządzące załamaniem, padaniem i odbiciem oraz rozchodzeniem się światła w różnych ośrodkach.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>