VERX Sp. z o.o.
ul. Joteyki 13/52
02-317 Warszawa
NIIP: 945-20-75-308
tel.: (71) 72 58 634
e-mail: verx@verx.pl

Gimnazjum - Chemia


Chemia - Didakta

Na krążku znajdują się 24 grupy zadań z różnych działów chemii, takich jak np.: budowa atomu, elektronowe modele molekuł, okresowy układ pierwiastków, tworzenie wzorów chemicznych i równań, tworzenie związków organicznych itp.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Chemia - plansze interaktywne

Zagadnienia znajdujące się na planszach podzielono na następujące działy: Budowa materii, Układ okresowy pierwiastków, Wiązania chemiczne, Stany skupienia, dyfuzja, mieszaniny, Woda i roztwory wodne, Reakcje chemiczne, Kwasy, zasady, sole, Chemia organiczna, Pochodne węglowodorów, Elementy biochemii, Czy chemia jest nam potrzebna?

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Chemia - eduROM

EduROM multimedialna baza wiedzy Chemia to najbogatszy i najobszerniejszy na rynku edukacyjny program komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania chemii w gimnazjum. Ogromny zasób wiedzy, wszechstronna analiza omawianych treści, programy narzędziowe i dodatkowe opcje czynią z eduROM-u bezkonkurencyjne, wygodne i nowoczesne narzędzie, przydatne każdemu gimnazjaliście.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Chemia – i-Doctum, budowa atomu

Niniejszy program interaktywny jest poświęcony budowie atomu i wiązaniom chemicznym. Dzięki niemu Twoi uczniowie z łatwością zrozumieją własności pierwiastków zawartych w układzie okresowym.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Chemia – i-Doctum, właściwości substancji chemicznych

Właściwości substancji chemicznych podzielono na trzy działy: świat gazów, cieczy i ciał stałych oraz zaprezentowano zachowania tych substancji, które zawierają cząsteczki o różnych stanach skupienia. Uczniowie mogą się zapoznać z strukturami krystalicznymi i różnymi rodzajami kryształu.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>