VERX Sp. z o.o.
ul. Joteyki 13/52
02-317 Warszawa
NIIP: 945-20-75-308
tel.: (71) 72 58 634
e-mail: verx@verx.pl

Gimnazjum - Biologia


Biologia - Didakta, nauka o człowieku

Didakta – Biologia (Nauka o człowieku) zawiera 10 działów tematycznych, z których każdy umożliwia cztery warianty sprawdzenia wiadomości – pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o poprawności stwierdzenia i zadania z ilustracjami.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Biologia - plansze interaktywne

Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych Zakres materiału podzielono na następujące działy: Anatomia człowieka, Botanika, Cytologia, Ekologia, Fizjologia, Genetyka, Histologia, Zoologia i Zdrowie.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Biologia - eduROM

EduROM multimedialna baza wiedzy Biologia to najbogatszy i najobszerniejszy na rynku edukacyjny program komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania biologii w gimnazjum. Niekonwencjonalny wykład, doskonałe zdjęcia, trójwymiarowe animacje, filmy wideo oraz setki interaktywnych ćwiczeń.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Biologia - iDoctum, Ciało Człowieka

Program przechodzi płynnie od kwestii prostszych do bardziej skomplikowanych. Przedstawia strukturę i funkcje komórek; pokazuje, w jaki sposób komórki o identycznych właściwościach tworzą tkanki, które z kolei łączą się w narządy spełniające konkretną funkcję. Narządy tworzą układy, z których składa się ciało człowieka.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Biologia - Didakta, świat zwierząt

Program do interaktywnego nauczania wprowadzający uczniów w świat zwierząt składa się z dwóch części. Pierwsza z nich pomaga zrozumieć zasady klasyfikacji zwierząt. Prezentuje świat fauny, od najprostszych organizmów jednokomórkowych do najbardziej skomplikowanych – kręgowców. Część druga opisuje różne rodzaje siedlisk.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>